Nội dung chính của một kế hoạch truyền thông

Viết "Kế hoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" cho một kế hoạch truyền thông.....

Như đã nói ở bài trước, Kế hoạch truyền thông rất khác nhau, giữa doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, khách hàng này sang khách hàng khác, nhà tư vấn này sang nhà tư vấn khác. Rất nhiều chuyên gia truyền thông trên thế giới đã đưa ra một số "mẫu" kế hoạch truyền thông cơ bản, với những phần "cứng" khá gần nhau. Có những kế hoạch rất đơn giản nhưng cũng có những kế hoạch rất phức tạp.
 

Kế hoạch truyền thông

 

Ví dụ, người thì đưa ra cấu trúc:

* Objectives (Xác định mục tiêu)
* Audiences (Xác định công chúng mục tiêu)
* Messages (Xây dựng thông điệp chính)
* Tools and activities (Xác định kênh truyền thông và hoạt động truyền thông)
* Resources (Nguồn)
* Timescales (Kế hoạch thực hiện)
* Evaluation and amendment (Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh)

Một phương án khác lại đề xuất:

* where you are now: a summary of the audit findings (xác định "bạn đang ở đâu" - tổng kết những thông tin thu thập được)
* who your key stakeholders are (xác định các đối tượng liên quan)
* key priorities (xác định thứ tự ưu tiên của các đối tượng liên quan)
* clear aims and objectives, including targets (Xác định mục đích, mục tiêu, bao gồm các kết quả nhắm tới)
* key messages (xác định các thông điệp chính)
* milestones (lộ trình thực hiện)
* quick wins (những điểm cần nhanh chóng đạt được)
* resources available – budgets and staff (nguồn lực sẵn có - ngân sách, nhân sự)
* communications tools, for example, poster campaigns, roadshows, events, residents’ magazine evaluation (xác định công cụ truyền thông, ví dụ, chiến dịch poster, roadshows, events, đánh giá tạp chí tiêu dùng)
* how you will measure success (bạn sẽ đo lường thành công của chiến dịch như thế nào)

Có rất nhiều phương án để soạn thảo một kế hoạch hay chiến dịch truyền thông, tuy nhiên cho dù bạn sẽ định trình bày như thế nào, thì một số thành phần (khái niệm) dưới đây chắc chắn sẽ không thể bỏ qua, nó xuất phát từ chính mô hình truyền thông kinh điển:

Nguồn --> Thông điệp --> Mã hóa --> Kênh --> Người nhận --> Nhiễu --> Phản hồi --> Nguồn

Các thành phần đó gồm:

• Phân tích tổng quan
• Mục tiêu
• Các đối tượng liên quan
• Chiến lược
• Công chúng mục tiêu
• Thông điệp chính
• Kênh/ hoạt động
• Đánh giá
• Điều chỉnh

Kế hoạch truyền thông

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRUYỀN THÔNG ĐEN VÀ TRẮNG
Address: Tầng 9, tòa nhà Nhà Xanh - 85 Nguyễn Hữu Cầu,
P. Tân Định, Q. 1, Tp.HCM Việt Nam.
Hotline: 0908 161 700
Tell: (08) 3820 3162   Fax: (08) 38203163
MST: 0311614394
Email: info@bwhite.vn
Website: www.bwhite.vn

bản đồ   Bản đồ đến văn phòng BLACK & WHITE